Binlerce memuru ilgilendiriyor! Süre 6 aya düşürüldü...

05 Ekim 2019 Cumartesi - 12:10 | Son Güncelleme : 05 10 2019 - 14:36

Enerji Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile şef,müdür, uzman, hukuk müşaviri olmak için bakanlıkta 2 yıl çalışma şartı 6 aya düşürüldü.


 "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde  Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.   Buna göre, 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve  Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ndeki "Personel Dairesi Başkanlığı" ibareleri  "Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.
 
SINAV ÜCRETİ 
 
Aynı yönetmelikteki "Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel  Müdürlüğüne" ibareleri yürürlükten kaldırılırken, yönetmeliğe "Sınavı yapan  kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer  ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." fıkrası eklendi.
 Ayrıca, aynı yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde yer alan "iki yıl" ibaresi de "altı ay" olarak değiştirildi.  Yine aynı yönetmeliğin 3'üncü maddesinde yer alan "19/2/1985 tarihli  ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun" ibaresi ise "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi" olarak değiştirildi.
 
İLGİLİ KADROLAR
 
Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
 
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
 
1) Şube Müdürü,
 
2) Şef.
 
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
 
1) Hukuk Müşaviri.
 
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
 
1) Eğitim Uzmanı, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı.
 
ç) İdari Hizmetler Grubu;
 
1) Ayniyat Saymanı,
 
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 
3) Memur, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför.
 
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
 
1) Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı.
 
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
 
a) Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi, Fizikçi, Avukat, Kütüphaneci, Çocuk Eğitimcisi, Mütercim, Kimyager, Tekniker, Topograf, Teknisyen, Teknik Ressam, Hemşire, Diyetisyen, Programcı.
 
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az iki yıl bakanlıkta çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az iki yıl Bakanlıkta çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.