Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 38 akademik personel alıyor

07 Mart 2019 Perşembe - 9:54 | Son Güncelleme : 07 03 2019 - 9:57

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim elemanı almak için ilan açtı. Başvuru detayları belli oldu.


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi,Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO ve Tıp Fakültesi bölümlerinden 38 akademik personeli kadrosuna katıyor.
 
Üniversite, Profesör,doçent,doçent doktor,araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi açığını kapatmak için ilan açtı. Başvuru Evrakları ise sitede duyurulmuştur. Adaylardan istenenler;
 
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
 
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
 
- ALES Belgesi Fotokopisi/İnternet Çıktısı,
 
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi/İnternet Çıktısı,
 
- Fotoğraf (2 adet),
 
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
 
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.