BDDK ve SPK'dan o iddialarla ilgili açıklama

14 Haziran 2019 Cuma - 20:52 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 21:42

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir"" açıklamasında bulundu. SPK'dan yapılan açıklamada ise "Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Bankacılık Düzenleme  ve Denetleme Kurumu (BDDK) döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı  haberine ilişkin olarak "Söz konusu haber ve sosyal medya paylaşımları ile bir  kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının olumsuz etkilenmeye  çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Kurulumuzca alınan  kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda  bulunulmuştur." açıklamasında bulundu.

SPK tarafından çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan "BDDK,  döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı haberlere ilişkin olarak  yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli sosyal  medya hesaplarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar neticesinde; bazı sosyal  medya kullanıcıları tarafından sosyal medya paylaşımları ile döviz ve sermaye  piyasası araçlarının zarar görmesinin hedeflenmek suretiyle menfaat elde etmeye  çalışıldığı, çıkarılan söylenti ve yapılan yorumların sermaye piyasası  araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye  piyasalarının şeffaf ve güvenilir işleyişini etkileyebilecek nitelikte olduğu  ifade edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115 inci  maddeleri çerçevesinde inceleme yapılması talep edilmiştir." ifadelerine yer  verildi.

SPK tarafından yapılan incelemeler neticesinde sosyal medya  hesaplarında yer alan bazı mesajların ve haberlerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlandığı üzere sermaye piyasası araçlarının  fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını olumsuz etkileyebilecek  nitelikte, Türkiye'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alan yalan, yanlış,  yanıltıcı ve söylenti mahiyetinde ifadeler içerdiğinin, sermaye piyasalarının  güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak ve devamında ekonominin  bütününe sirayet edecek bir kaos ve panik ortamının oluşturulmasının ve  böylelikle menfaat sağlanmasının amaçlandığının, söz konusu kişilerin bu  çabalarının planlı ve eşgüdümlü olduğunun, kriz ortamı intibaı uyandırarak  sermaye piyasalarında tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına  çalışıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu haber ve sosyal  medya paylaşımları ile bir kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının  olumsuz etkilenmeye çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal  sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil  etmektedir. Kurulumuzca alınan kararlar üzerine İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 ve 115'inci  maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi. 

BDDK tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, 'www.bloomberg.com' alan adıyla  İngilizce yayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve 'Benjamin Harvey',  'Kerim Karakaya' ve 'Fercan Yalınkılıç' isimli kişilere ait olduğu ifade edilen  bir haberde kullanılan ve ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde  olduğu izlenimini vermeye çalışan ifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun '38 kişi',  '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve 'sadece  haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve  ekonomistleri de davaya dâhil ettiği' şeklinde bir kısım  haberler yayınlanmıştır. Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu  adı altında topladıkları tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara  aktarmak ve bu şekilde reel sektörün ihtiyaç duyduğu fon transferini  gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkileme imkânına sahip son  derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulan güveni  sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya  bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana  gelmesine neden olabilecektir. Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74  üncü maddesi '5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo,  televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim  araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını  kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten  sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.' hükmünü amir olup;  aynı Kanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak,  birer güven ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek  bir hususa sebep olacak mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış  ve 'itibarın zedelenmesi' suçu başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır. Bu  bağlamda, Kurumumuzun 11 Ağustos 2018 tarihli basın açıklamasında da  ifade edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz  konusu haber ile ilgili olarak Kurumumuzun 14 Ağustos 2018 tarihli suç duyurusu  ile 'itibarın zedelenmesi suçunu işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve  Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular' hakkında  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur."

Açıklamada, BDDK'nın söz konusu haberler hakkında yorum yapan  sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında  suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmamakla birlikte,  Türkiye'nin bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye  çalışan ve bankaların ve ekonominin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar  verebilecek nitelikteki benzer yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal  yollara başvurulacağının tabii olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

bddk spk