Bakanlık ilk kez sınav sonuçlarıyla açıkladı!

Cansu Akalp/gazetevatan.com |  24 Haziran 2019 Pazartesi - 12:35 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 13:10

1 Haziran'da yapılan LGS sonuçları açıklandı. Bakanlık ilk kez sınav sonuçlarıyla birlikte LGS'ye yönelik bir değerlendirme raporu da yayınladı.Sınava giren öğrencilerin yüzde 12,87'si 400-500 aralığında puan alırken 565 kişi bütün soruları yanıtladı.Matematik sorularında boş bırakılma oranı yüzde 40 oldu.


1 Haziran 2019 tarihinde uygulanan LGS sınavının sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı.Sonuçlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bir ilki de gerçekleştirdi.Bakanlık ilk kez sınav sonuçlarıyla LGS'ye yönelik bir değerlendirme raporu da açıkladı. Raporda öğrencilerin soruları boş bırakma oranı,öğrencilerin cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ve öğrencilerin sınav performansı ile okul başarı puanı arasındaki ilişki yer aldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak.
 
Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.
 
LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı
 
 Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtladı
 
Tam puan alan öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi
 
 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi. MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.
 
Raporda yer alan bilgilere göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı.
565 öğrenci, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

Ortalaması 298,87 ve standart sapması 78,73 olarak hesaplanan dağılımda, öğrencilerin yüzde 12,87'si 400-500 aralığında puan aldı.

Merkezi sınav puanı dağılımında, öğrencilerin en yoğun (yüzde 46,47) bulunduğu aralığın 200-300 olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.
 
Öğrencilerin Alt Testlerde Soruları Boş Bırakma Oranları
 
Öğrencilerin Merkezi Sınavdaki alt testlerde yer alan sorulara erişebilme düzeylerini belirlemek amacıyla soruların boş bırakılma oranları incelendi. 
 
GRAFİK 1
 
Grafik 1’de görüldüğü üzere soru sayısı 20 olan alt testler arasında 2019 yılında soruların boş bırakılma oranlarının en düşük olduğu alt test Türkçe (soruların ortalama boş bırakılma oranı %6,84), en yüksek olduğu alt test ise Matematik (soruların ortalama boş bırakılma oranı %40,28). 
 
Fen Bilimleri alt testinde soruların ortalama boş bırakılma oranı %10,02 olarak hesaplandı. 2018 Merkezi Sınavda hesaplanan ortalama boş bırakılma oranları ile karşılaştırıldığında 2019 yılında soruların ortalama boş bırakılma oranlarının düştüğü belirlendi.
 
MEB tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla sayısal bölümde cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılmasının, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki
soruların öğrenciler tarafından boş bırakılma oranlarının düşmesine katkı sağladığı görülüyor.
 
 
KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
 
Doğru cevap sayısı ortalamaları cinsiyete göre değişiklik gösterdi. Kız öğrencilerin ortalamalarının matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görüldü.
 
GRAFİK 2
 
Grafik 2’de görüldüğü gibi, yapılan detaylı incelemede kız öğrencilerin Matematik dışındaki alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olduğu görülüyor. Yirmi soru bulunan alt testler arasında her iki cinsiyet grubunda da doğru cevap sayısı ortalamasının en düşük olduğu alt testin Matematik olduğu, bu alt testte erkek öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 5,11, kız öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 5,07 olduğu belirlendi.
 
Kız ve erkek öğrencilerin doğru cevap sayısı açısından en yakın olduğu alt test Matematik. Türkçe alt testinin, kız (12,61) ve erkek (10,88) öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamaları arasındaki en yüksek farkın görüldüğü alt test olduğu ve kız öğrencilerin daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir.
 
Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde de kız öğrencilerin daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olduğu görüldü.
 
 
Sınav Performansı ile Okul Başarı Puanı Arasındaki İlişki
 
Okul başarı puanı (OBP), öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır ve öğrencilerin ortaokuldaki akademik performanslarının bir göstergesi olarak kullanılır. Öğrencilerin ortaokuldaki akademik performansları ile 2019 Merkezi Sınavdaki MSP’leri arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapıldı. OBP ile MSP arasındaki ilişkiyi gösteren saçılım diyagramı Grafik 12’de verildi.
 
Grafik 12’de görüldüğü gibi, öğrencilerin 2019 yılında Merkezi Sınavda elde ettikleri MSP ile OBP arasında doğrusal bir ilişki bulunmakta. Normal dağılım varsayımının karşılanmaması nedeniyle Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı kullanılarak yapılan incelemede puanlar arasında pozitif, istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü (ρ=0,855, p<0,05) bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir.
 
Bu sonuç, öğrencilerin 2019 Merkezi Sınavdaki MSP’leri ile OBP’lerinin benzer yönde değiştiğini ve birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduklarını göstermektedir.