Avukatların sigortalılıkları ne şekilde olmaktadır?

17 Ocak 2019 Perşembe - 16:02 | Son Güncelleme : 17 01 2019 - 16:02

Avukatların ve noterlerin sigortalılık durumları hakkında merak edilenler ile ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte avukatlar nasıl sigortalı olur sorusunun cevabı...


Avukat ve noterlerin sigortalılık durumları ile ilgili 2008 yılı ve öncesi arasında farklılık vardı. 2008'den önce sigortalı olanlar daha sonra olanlara göre farklı sigortalılık esaslarına göre sigortalılık hakkına kavuşmuştur.

AVUKATLARIN SİGORTALILIĞI NASILDIR?

1/10/2008 tarihinden önce ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından, 1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi kapsamında prim ödeyen avukat ve noterlerden gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihi itibariyle devam ettirilmiştir.

Avukatlardan gelir vergisi mükellefi olmayanların sigortalılıkları ise 1/10/2008 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigorta kapsamında devam ettirilmiş olup, isteğe bağlı sigortaya devam etmek istemeyenlerin bulunması halinde alınacak dilekçeye istinaden sigortalılıkları 30/9/2008 tarihi itibari ile sona erdirilmiştir.