Askerlik dönüşü eski çalışanını işe almayan işveren ne kadar tazminat öder?

06 Şubat 2019 Çarşamba - 12:02 | Son Güncelleme : 06 02 2019 - 12:02

Askerlik görevlerini yerine getirmeye giden çalışanlar, döndüklerinde kaldıkları yerden işlerinde çalışma hakları olup olmadığını merak ediyor. Peki askerlik dönüşü işe geri alınmayan çalışan, işe iade davası açabilir mi? İşveren eski çalışanını işe geri almazsa bunun yaptırımı nedir? İşte askere giden çalışanları ilgilendiren bu konu ile ilgili detaylar...


Zorunlu askerlik görevini yerine getirmek için işlerinden ayrılıp askere giden çalışanlar, geri döndüklerinde aynı işte çalışmaya devam edip edemeyeceklerini öğrenmek istiyor. Bu durumda olanların işe geri dönme hakları var mıdır, işe geri alınmayanlar iade davası açıp işlerine geri dönebilirler mi?

BEDELLİ ASKERLİĞE GİDENLER İÇİN DURUM FARKLI

Bedelli askerliğe gidenlere, 28 gün ücretsiz izinli sayılarak döndüklerinde işlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı verildi. İster kamuda memur ister işçi olsun, bedelli askerliğe gidenler 28 gün izne ayrılıp döndüklerinde aynı işlerinde işbaşı yapabilecekler. Peki normal şartlarda askerlik hizmetini yerine getirenler için bu durum nasıl işliyor?

ESKİ ÇALIŞANINI İŞE ALMAYAN İŞVEREN TAZMİNAT ÖDÜYOR

YargıtayHukuk Genel Kurulu'nun Esas No: 2015/22-1608 Karar No: 2018/448 ve 7.3.2018 tarihli kararına göre,  Askerlik dönüşü işe alınmayan işçi İş Kanununun 18 vd. hükümlerine dayanarak işe iade davası açamaz ancak işveren işe başlatmaz ise, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder.(İş K.31/4)

İŞE İADE DAVASI AÇILAMIYOR

Askerlik dönüşü işe alınmayan işçi İş Kanununun 18 vd. hükümlerine dayanarak işe iade davası açamaz. İş güvencesinden yararlanamaz. Çünkü, iş akdi askerlik sebebiyle sona erdirilmiştir, muvazzaf askerlik döneminde iş akdi askıda değildir ve bu durumda askerlik dönüşü mevcut olmayan iş akdinin işveren tarafından feshinden söz edilemez.

Askeri veya kanuni bir ödevi biten eski işçilerle iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyen, şartları bulunduğu hâlde onları işe almayan işveren hakkında idari para cezası değil, tazminat yaptırımı öngörülmüştür. Gerçekten de Kanunun 31. maddesinin dördüncü fıkrasına göre aranan şartlar bulunduğu hâlde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder."