Asgari Geçim İndirimi ödenmeyen çalışan tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

23 Nisan 2019 Salı - 10:27 | Son Güncelleme : 23 04 2019 - 10:29

Çalışanlar, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri işveren tarafından yapılmadığı ya da eksik şekilde yatırıldığı durumlarda ne gibi hakları olduğunu merak ederken, bu sebeple iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatlarını alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor. İşte yapılmayan AGİ ödemelerinin doğuracağı sonuçlarla ile ilgili detaylar…


AGİ ödemesi işveren için zorunludur ve bu ödemeleri yapmayan ya da aksatanlar için kimi ceza ve yükümlülükler söz konusudur. İşte detaylar…

AGİ ÖDENMEZSE İŞÇİ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR Mİ

AGİ'si ödenmeyen işçi haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır. AGİ, İş Kanunu'nun tanımladığı ücretin bir parçasıdır ve ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi İş Kanunu'na göre işçiye derhal haklı fesih hakkı vermektedir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi,  2012/28238 E. 2013/29999 K. 31.01.2013 ile şöyle der; Somut olayda; davacı işçinin fesih tarihi itibari ile ödenmenmiş olan asgari geçim indirimi alacağı bulunduğu anlaşılmakla; bir kimsenin hiçbir neden yokken tüm haklarından vazgeçerek işyerini terk etmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, iş sözleşmesinin işçi tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi alacağı bulunması nedeni ile haklı olarak feshedildiğinin kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir. Bu durumda, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanırsa da ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Görüldüğü gibi AGİ’si ödenmeyen işçinin iş yerini terk etmesi haklı fesih olarak değerlendirilmiş ve kıdem tazminatına hak kazandığına hükmedilmiştir.

AGİ ÖDENMESİ YAPILMAYAN İŞÇİ NE YAPMALIDIR?

AGİ ödemesi işveren tarafından yapılmayan işçi Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına, hem de Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunmalıdır.