Asgari Geçim İndirimi'nden (AGİ) kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz?

11 Ocak 2019 Cuma - 16:02 | Son Güncelleme : 11 01 2019 - 16:02

Devlerin çalışanlara destek amacıyla verdiği ve her yıl enflasyon oranına göre belirlenen, ayrıca kişinin evli, bekar ya da çocuklu olup olmamasına göre miktarı değişen Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'den kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanamayacağı ile ilgili detaylar haberimize... İşte AGİ ile ilgili bilmeniz gerekenler.


Yeni Asgari Geçim İndirimi, 2019 yılı asgari ücret rakamının belli olmasıyla birlikte netleşti. Kişin evli, bekar, eşinin çalışıyor, çalışmıyor, çocuklu, çocuksuz ve kaç çocuklu olduğuna göre değişen miktarlarda almaya hak kazandığı AGİ'den kimlerin yararlanabileceği ile ilgili ayrıntıları haberimize bulabilirsiniz.
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ'NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
 
Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ'NDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
 
Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı 
Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. 
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.