Arife Günü okunacak dualar! Arife namazı nasıl kılınır? İşte Arife günü ibadetleri!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 10:55

Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban ibadetinin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı bulunuyor. Kurban Bayramı'nda kurbanın kesilmesinin yanı sıra yapılacak ibadetler de önem taşıyor. Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak yapılan ibadetler bayramın dördüncü gününe kadar yapılıyor. Pek çok kişi de arife günü okunacak dualar, çekilecek tespihleri ve yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Arife Günü okunacak dualar neler? Arife günü ibadet nasıl yapılmalı? Arife gecesi namazı nasıl kılınır? Arife günü çeklecek tespihler!


Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Kurban Bayramı arefesini ve bayramı ibadet ederek geçirmek isteyenler Arefe Günü okunacak dualar ve sureler ile ibadetlerini gerçekleştirecekler. Kurban Bayramı arifesinde yapılacak ibadetler pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki,  Arife Günü okunacak dualar neler? Arife günü ibadet nasıl yapılmalı? Arife gecesi namazı nasıl kılınır? Arife günü çeklecek tespihler!
 
 
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?
 
Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.
 
Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
 
Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
 
Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.
 
Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.
 
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR
 
Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.
 
İHLAS SURESİ OKUNUŞU
 
Bismillahirrahmânirrahîm.
 
1- Kul hüvellâhü ehad
 
2- Allâhüssamed
 
3- Lem yelid ve lem yûled
 
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
 
İHLAS SURESİ ANLAMI
 
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 
1- De ki; O Allah bir tektir.
 
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
 
4- O 'na bir denk de olmadı.
 
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.
 
Duâ şudur:
 
* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
 
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:
 
* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
 
Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.
 
* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."
 
Videoyu Oynat
"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.
 
AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR
 
Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
 
Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;
 
“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)
 
Bir hadis-i şerifte:
 
“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.
 
Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)
 
PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
 
Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran. Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî
 
Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.
 
100’ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
 
Bismillahir Rahmanir Rahim
 
Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.
 
La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.
 
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.
 
Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
 
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
 
Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:
 
"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:
 
Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."
 
AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ
 
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
 
1. İhlâs Suresi
 
2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
 
3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
 
4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
 
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
 
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."
 
 
AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
 
Bayram öncesi arefe gününde genellikle tövbe namazı kılınır. Tövbe namazı ise 2 rekattır. Tövbe namazı dışında mahsus namaz da kılınabilir, o da 2 rekattır.
 
2 REKATLIK AREFE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI
 
1. REKAT
 
-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz
 
-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
 
-Sübhaneke'yi okuruz
 
-Euzü-besmele çekeriz
 
-Fatiha Suresini okuruz
 
-Kur'an'dan bir sure okuruz
 
-Rüku'ya gideriz
 
-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
 
2. REKAT
 
-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
 
-Besmele çekeriz
 
-Fatiha Suresini okuruz
 
-Kur'an'dan bir sure okuruz
 
-Rüku'ya gideriz
 
-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
 
-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
 
-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.