Antika oldu

09 Ağustos 2018 Perşembe - 2:30 | Son Güncelleme : 09 08 2018 - 2:30

Türk insanı cep telefonuna öyle bir alıştı ki sabit telefonu unuttu. Son verilere göre yapılan her 100 dakikalık sesli görüşmenin sadece 2.6 dakikası sabit telefondan yapıldı. Oysa bu oran Almanya’da hâlâ 52, İngiltere’de 31 dakika civarında.


Türk insanı cep telefonunu eline alınca sabitten vazgeçti. Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ‘2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu’nu yayımladı. Rapor çok ilginç veriler sunarken en dikkat çeken nokta sabit ses trafiğindeki büyük gerileme oldu.
Tüm dünyada genel olarak sabit ses trafiğinin düşme eğilimi içinde olduğu bilinmekle beraber ülkemizde düşüşün çok daha büyük olduğu görülüyor. Türkiye’de toplam trafiğin yüzde 2.6’sı sabit, yüzde 97.3’ü mobil trafik iken, İngiltere’de sabit trafik yüzde 31, mobil trafik yüzde 69, Almanya’da sabit trafik yüzde 52.6 mobil trafik yüzde 47.4 oldu. Türkiye’de sabit telefon trafiğindeki çok hızlı düşüşün temel sebebi pazardaki rekabet eksikliği olarak görülüyor.
 
Uygulamalar etkili
 
Mobil işletmecilerin gelir dağılımına bakıldığında, SMS dışında konuşma gelirlerinin ciddi oranda düştüğü de gözden kaçmıyor. Bu durumun temel sebebi olarak, özellikle Skype, WhatsApp gibi yabancı kaynaklı İnternet Tabanlı Hizmetler (ITH-OTT) ile haberleşme alanında Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin farklı düzenlemelere tabi olmalarından kaynaklandığı vurgulanıyor. Bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler, yerli şirketlerin küresel pazardaki rakipleriyle daha adil ortamda rekabet etmesine olanak tanımalı.
Raporda ortaya konan analize göre, 2013 yılından sonra fiber abone sayısındaki artış hızının yavaşladığı görülüyor. Fiber internet abone sayısının kayda değer oranda artırılabilmesi için fiber şebekenin hızla yaygınlaşması ve bu kapsamda, yerli ve yabancı yatırımcıların fiber altyapı kurma çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği değerlendiriliyor. Şirketlerin yatırım konusundaki kararlı tutumlarının yasalar doğrultusunda takip edilmesi ve desteklemesi önem taşıyor.
 
14 milyar $ büyüklük var
 
Türkiye’de 2017 yılı gelirleri kapsamında hesaplanan telekomünikasyon sektörü büyüklüğünün 14 milyar dolar olduğu görüldü. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Sektör gelirlerine Türk Lirası olarak bakıldığında geçtiğimiz yıla yakın bir gelir elde edilmiş olduğunu görüyoruz. 2017 toplam gelirlerinin enflasyondan arındırılmış büyüklüğü 15.6 milyar TL olarak hesaplandı” dedi. Sektör gelirlerinin dışında 2017 yılında vergiler, harçlar, idari ücretler, hazine payları ve cezalar nedeniyle 6.7 milyar dolar ödeme yaptı.
 

ETİKETLER