Emekli, polis ve genç milyonlarca kişiye müjde! AK Parti Meclis'e sundu

30 Kasım 2018 Cuma - 12:27 | Son Güncelleme : 02 12 2018 - 22:03

AK Parti 71 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sundu. Kanun teklifi ile kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İlBank'a yetki veriliyor. Şirketlere ve KİT'lere banka kredisi çekmek yerine kendi aralarında ödünç para verebilmelerinin önü açılıyor.Teklifte bütün polislerin POLSAN'a üye olması da zorunlu hale getiriliyor. Yaşlılık,malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için alt sınır bin lira olarak belirleniyor.


AK Parti 71 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sundu. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş; "Bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermektedir" dedi.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşmasından satır başları şöyle:
 
-TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdik. 71 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermekte.
 
-İl Bank Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri, bu teklifle İl Bank'a yetki vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki verilmesi kanun teklifi içerisinde bulunmaktadır.  Teklif ayrıca grup şirketleri ve KİT'lere banka kredisi çekmek yerine kendi aralarında ödünç para verebilmelerini de sağlıyor.
 
-Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN)  biliyorsunuz emniyet memurlarının sandığı, yeni gelen memurların da buraya katılımını zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz. 
 
 - Son dönemlerde yaşanan 47/34 kamu ihale kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri bu kanun tarihi yürürlüğe girdiğinden itibaren devam ediyorsa bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi kanun teklifi kapsamımızda.
 
- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna tutuluyor.
 
- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 uzatılıyor
 
- Ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütler gideriliyor.
 
- İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek.
 
 
- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kuruluyor.
 
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkân sağlanıyor.
 
- Ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kuruluyor.
 
- Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı dikkate alınacak.
 
- DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden bu görevin yürütülecek.
 
- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülecek.
 
- Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.
 
- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan paykaldırılıyor.
 
- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılıyor.
 
- Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirleniyor.
 
 -Bebek sütlerinde ve şalgamda ÖTV kaldırılıyor.
 
- Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.
 
 
MHP İLE İTTİFAK 
 
MHP ile ittifak görüşmeleri ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile ilgil ide konuşan Muş şöyle devam etti: Binali Yıldırım'la ilgili konu iddiadır. Parti kaynaklarımızdan, yetkili organlarımızdan açıklama yapılmadığı sürece bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Siz partimizin ilgili kurumlarının yaptığı açıklamayı dikkate alın.  MHP ile ittifak; Sayın Genel Başkanımız şu an Arjantin'de. Kendisi son grup toplantısından sonra jestlere jestle karşılık vereceğiz dedi. Dolayısıyla bu anlamda partimizin nasıl olacak, hangi jestler olacak, bu konudaki açıklamasını bekleyin. Koalisyonlar yeni sistemle tarihe karıştı. İttifaklar olabilir ama koalisyonlar olamaz."
 
KILIÇDAROĞLU'NUN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT 
 
CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminata da değinen Muş, "Türkiye bir hukuk devletidir, bir iddia ortaya attığınız zaman bunlar temelsizse bunlar yargıya taşınır. Bu tazminatlar da yargının verdiği kararlardır" dedi.