AİHM kararıyla üniversiteli olacak

Özgür CEBE |  09 Şubat 2006 Perşembe - 16:40 | Son Güncelleme : 09 02 2006 - 16:40

ÖSYM sınavında ilk 100'e girdiği halde bir bölüme yerleştirilmeyen Mürsel Eren, AİHM'de açtığı davayı kazandı. 3 yıl üniversitede düşük puan aldığı için sınav sonucu 'şüpheli' görülen Eren, şimdi istediği bir bölümde okuyacak


Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Mürsel Eren, 1993 yılında Diyarbakır Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 3 yıl boyunca girdiği ÖSS sınavını kazanamayınca Ankara'daki akrabalarının yanına yerleşerek l yıl boyunca dershaneye gitti. 1997'de ÖSS'den aldığı yüksek puanla ilk 100 arasına girip derece yaptı.

İstediği bölüme yerleştirilmeyi bekleyen Eren
ÖSYM'nin "durumu şüpheli" görmesi üzerine herhangi bir bölüme kaydedilmedi. ÖSYM, Eren'e verdiği cevapta ise şöyle dedi:

"3 yıl boyunca girdiğin sınavlarda başarı sağlayamadığın. Orta öğretim başarı puanın da düşüktü. Son başarısını, önceki yıllara ait puan durumuyla açıklama olasılığı yok. Bu nedenle sınav sonucun iptal edildi."

Kopyaya delil yok
Eren, aynı yıl yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Sınavın iptalinin hukuki gerekçeye dayanmadığını, usulsüzlük yapıldığına dair bilgi, belge bulunmamasına rağmen varsayımlarla hareket edilerek sınavının mantıken izahı mümkün olmayan gerekçeyle iptal edildiğini belirtti. Ancak Danıştay 8'inci Dairesi, oy çokluğuyla talebi reddetti. Genel Kurul'da onanan karara yalnızca l üye muhalifti. Danıştay'ın muhalif üyesinin görüşü ise şu yöndeydi: "Davacının ÖSYM sınavlarında kopya çektiğine veya sınav kağıdının sonradan cevap anahtarına uygun olarak işaretlendiğine dair geçerli bir kanıt yoktur."

5 bin euro tazminat
Mürsel Eren, son olarak AlHM'e başvurdu, dilekçesinde de şöyle dendi: "Mürsel Eren, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik olarak geri kalmış Güneydoğu Bölgesi'nde ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlamıştır. Ankara'da dershaneye giderek sıkı bir çalışma sonrası istediği başarıyı elde etmiştir." AlHM'den davacının aldığı puanla istediği bölüme girebileceği kararı çıktı. Mahkeme ayrıca "eğitim hakkı ihlali" nedeniyle Türkiye'nin, Eren'e 5 bin euro tazminat ödenmesini de hükme bağladı.

ETİKETLER

0