• »
  • Gündem Haberleri »
  • Af yasası son gelişmeler 2020! Af yasası komisyondan geçti mi? Adalet Komisyonu af tasarısı 2020 son durum nedir, Meclis’e geldi mi?

Af yasası son gelişmeler 2020! Af yasası komisyondan geçti mi? Adalet Komisyonu af tasarısı 2020 son durum nedir, Meclis’e geldi mi?

03 Nisan 2020 Cuma - 14:58 | Son Güncelleme : 03 04 2020 - 14:58

Af yasası son gelişmeler 2020 haberleri merak ediliyor. TBMM Adalet Komisyonunda infaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı. Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor. Af yasası komisyondan geçti mi? Adalet Komisyonu af tasarısı 2020 son durum nedir? Af yasası son gelişmeler 2020…


Af yasası son gelişmeler 2020 haberleri merak ediliyor. Af yasası uzun bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Mahkum ve mahkum yakınları sabırsızlıkla infaz düzenlemesinin detayları bekleniyordu. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik  Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Adalet Komisyonunda devam ediyor. Af yasası komisyondan geçti mi? Adalet Komisyonu af tasarısı 2020 son durum nedir, Meclis’e geldi mi? Af yasası son gelişmeler 2020…

İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA

Teklif üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan  değerlendirmesine başladı. Özkan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri,  teklifin tümü üzerinde söz alacak.

Teklifte imzası bulunan Özkaya, TBMM Anayasa Komisyonunda görev  yaptığını ve kanun hazırlama süreçlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Gerçekten  şimdiye kadar en zorlandığımız kanun teklif diyebilirim. Çok zor, ayrıntılı,  birbiriyle taban tabana zıt kamusal menfaatler, toplumsal çekişmelerin olduğu bir  alanda bir kanun düzenlemesi yapıyoruz." diye konuştu.

Her kanunun bir amacı bulunduğunu belirten Özkaya, 2005'te yürürlüğe  giren kanunlarla çeşitli suçlardan cezaevinde bulunanların infaz sürelerinde  artış olduğunu söyledi. Özkaya, 2016'da istinaf mahkemelerinin de yürürlüğe  girmesi, hükümlerin hızla kesinleşmesi ve kesinleşen hükümlerin infazıyla  cezaevlerinde ciddi bir doluluk, kapasite artışı meydana geldiğini kaydetti.

Bugün itibarıyla cezaevlerinde 300 bin civarında tutuklu ve hükümlü  bulunduğunu, bunların yüzde 18'inin tutuklu, kalanının hükümlü olduğunu ifade  eden Özkaya, "Biz bu kanunla mevcut sistemde temel bir değişikliğe gitmeyi arz  ettik." dedi.

İDARE VE GÖZLEM KURULLARI OLUŞTURULACAK

Özkaya, idare ve gözlem kurulları oluşturarak, hükümlünün her 6 ayda  bir bu kurullara rapor vermesini, raporun da bir karne gibi değerlendirilerek, ne  kadar iyiyse haklardan istifadesinin de o kadar kolay olmasına yönelik bir  düzenleme yaptıklarını söyledi. Özkaya, bu sürecin tamamının da infaz  hakimlerinin denetiminde olacağını bildirdi.

Kişinin bütün süreçlerde iyi halli olması durumunda genel olarak üçte  iki olan koşullu salıverme oranını, bir bölü ikiye indirdiklerini belirten  Özkaya, şöyle konuştu:

 "Bundan da dört bölü beşini eğer koşullu içeride geçirmişse, bir bölü  beş oranındakini de denetimli serbestlik için dışarı, cezaevinden çıkarıyoruz.  Bir kişinin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için açık cezaevinde olması  lazım. Hem koşullu salıvermeden açığa hem de açıktan denetimli serbestliğe çıkma  yeni dönemde infaz hakimlerinin görevindedir. İnfaz hakimlerinin de yetki ve  görev alanlarını genişletiyoruz. Yeni dönemde her ilde o ilin coğrafi sınırlarına  göre bir infaz hakimliği kurulacak, gerekiyorsa büyük ilçelerin coğrafi  sınırlarına göre infaz hakimliği kurulacak. İnfaz hakimlerine başka bir görev  verilmeyecek."

TERÖR SUÇLARININ İNFAZINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Özkaya, terör suçlarının önemli olduğunu dile getirerek, cezanın,  müeyyidenin gücü ve etkisinin, içinden geçilen süreç, yaşanılan yakın  tehlikelerle doğru orantılı olarak düzenleneceğini bildirdi. "Avrupa'daki terörle  mücadeledeki düzenlemeyle Türkiye'dekini bire bir görmek, aynı olmasını beklemek  doğru olmaz." diyen Özkaya, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarda bir  düzenleme yapılmadığını kaydetti.

Cinsel suçlarda değişiklik yapılmadığını, uyuşturucu imalat ve  ticareti suçlarının da aynı oranda kaldığını anlatan Özkaya, suç işlemek için  örgüt kurma cezasının şu anda 2 yıldan 6 yıla kadar olduğunu bildirdi.

Özkaya, kamuoyunda "mafya" olarak bilinen bu suçluların, tefecilik  suçunu da işlediğini, bu suçla beraber toplumu da rahatsız ettiğini dikkate  alarak ceza oranının az olduğunu düşündüklerini belirterek, ceza oranını 4 yıldan  6 yıla, 1 yıldan 3 yıla kadar olan örgüt üyeliği cezasını da 2 yıldan 4 yıla  çıkardıklarını söyledi.

Düzenlemede, çocuklar açısından da önemli değişiklikler getirileceğini  aktaran Özkaya, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuğun cezasındaki 1 günün 3, 15-18  arasındakilerin cezasındaki 1 günün 2 gün sayılacağını kaydetti.

Özkaya, çocukların anne, baba ve kardeşleriyle 2 ayda bir olan yüz  yüze görüşmesini, ayda bir olarak 3 saatten 24 saate kadar olarak  düzenlediklerini bildirdi.

Denetimli serbestlikte bulunan hükümlü bir kamu kuruluşunda  çalıştırılacaksa o kamu kuruluşunun barınmayı sağlaması durumunda, hükümlünün  orada kalıp infazının bu şeklide gerçekleşmesini arzu ettiklerini vurgulayan  Özkaya, şunları kaydetti:

"Zor ama önemli bir düzenleme yaptık. Cezaevindeki sayıyı dikkate  alarak, Kovid-19'u dikkate alarak Adalet Bakanlığı'mızın ciddi bir önerisiyle  izin müessesini, kanuni bir izinle 31 Mayıs'a kadar, yaklaşık 2 ay izin  veriyoruz. Ondan sonra da 2 ay daha pandemi devam ederse uzatılmasına izin  veriyoruz. Bu kişiler kuralları ihlal ederse haklarında yakalama kararı  çıkartılarak cezaevine dönüşleri sağlanacaktır.

İnfaz hukukunun amacı hükümlüyü topluma yeniden kazandırmak, ıslah  etmek, aile ile ilişkilerini güçlendirmek ve suçtan arındırıp saygın bir insan  olarak topluma kavuşmasını temin etmektir. Bu kanunun amacı da bunu  gerçekleştirmek gayretidir. İnşallah buna muvaffak oluruz. Toplumumuzun her  kesimini ilgilendiriyor. Hiç kimse bu kanundan muaf değil. Herkesin başına  gelebilir."

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ  MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL: HİÇBİR ŞEKİLDE BİR AF YASA TEKLİFİ DEĞİLDİR

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, partisinin, 24 Eylül  2018'de TBMM Başkanlığına sunulan ve kamuoyunda şartlı ceza indirimi olarak  bilinen kanun teklifinin bulunduğuna işaret etti. Bülbül, söz konusu teklifle,  bir kısım suçların infaz sürelerinde 5 yıllık maktu bir indirimin öngörüldüğünü,  bunun da bir af niteliğinde olmadığını vurguladı.

Başından beri, cezaevlerinde mevcut sıkıntıların ortadan  kaldırılmasının sadece MHP'nin inisiyatif almasıyla mümkün olamayacağını  söylediklerini anlatan Bülbül, şöyle devam etti:

 "Bu konuda Meclis'te birinci parti durumunda bulunan ve Cumhur  İttifakı'nı birlikte oluşturduğumuz AK Parti ile bir anlayış birliğinin ve  uzlaşma ortamının temin edilmesi halinde bir yasal düzenlemenin hayat  bulabileceğini, süreç içerisinde birçok defa dile getirdik. Nitekim kanun  teklifini verdiğimiz günden itibaren AK Parti ile bu hususta birçok defa fikir  alışverişinde bulunmuş, verimli görüşmeler yapılmıştır.

Yargı Stratejisi Vizyon Belgesi ortaya çıktıktan sonra yargıda reform  niteliğini taşıyacak çalışmaların başlaması ve yargı paketlerinin Meclis'e  gelmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkanımız arasında  oluşan fikir birliği çerçevesinde iki parti grubunun temsilcileri bir araya  geldi. Toplumsal hassasiyetler ile milli manada müşterek kırmızı çizgiler göz  önüne alınarak bir uzlaşma ortaya çıktı, Cumhur İttifakı olarak iki partinin de  imzasıyla görüştüğümüz kanun teklifi Meclisimize sunuldu. Kalıcı ve geçici  birtakım düzenlemeler getiren bu kanun teklifi, hiçbir şekilde bir af yasa  teklifi değildir. Bu kanun teklifiyle infaz kanununda, infaz süreleri kalıcı  olarak yeniden düzenlenmekte. Bu oranlar istisnaları da sayılmak suretiyle genel  manada 1/2'ye çekilmektedir. İnfaz kanunumuzda, son derece olumlu gördüğümüz, cezaevi koşullarını iyileştirecek, cezaların infazını ve bu noktadaki adalet  kaygılarını ortadan kaldıracak önemli düzenlemlerin olduğunu tespit ettik. Bu  noktada ceza kanununun kalıcı düzenlemeleri, Türkiye'de ileriye dönük olarak  uygulanacak, infaz sistemimize katkıda sağlayacak düzenlemelerdir."

Bülbül, toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurularak hazırlanan  ve koronavirüsle mücadele için gerekli tedbirleri de içeren kanun teklifinin ülke  ve millete hayırlı olmasını diledi.