• Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • İnfaz yakana af var mı? Resmi Gazete yayımlanan ceza infaz yasası kimleri kapsıyor? Kapalı cezaevindeki mahkumlara tahliye var mı?

İnfaz yakana af var mı? Resmi Gazete yayımlanan ceza infaz yasası kimleri kapsıyor? Kapalı cezaevindeki mahkumlara tahliye var mı?

15 Nisan 2020 Çarşamba - 17:38 | Son Güncelleme : 15 04 2020 - 17:38

Af yasasının Meclis’te onaylanmasının ardından vatandaşlar sabırsızlıkla Af yasası Resmi Gazete yayılandı mı? sorularına neden oldu. TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı. Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.m Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi. Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı. Peki, af yasası kimleri kapsıyor? Af yasası kimleri kapsamıyor? Af yasasından kimler faydalanıyor?


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine  ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından  cezaevindeki yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Peki, Af yasası kimleri kapsıyor? Af yasası kimleri kapsamıyor?

AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama  aynen muhafaza edilecek.

Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl  kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz  edilebileceğine ilişkin hüküm aynen korunacak.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini  yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını  açık ceza infaz kurumunda infaz edecek.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü  hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir  suçtan dolayı kamu davası açılmışsa infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza  infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek.

Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler  yapılacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ 3 YILA ÇIKARILACAK

Geçici düzenleme uyarınca özellikle terör, uyuşturucu ticareti, cinsel  saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine  sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet  suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç 3 Mart 2020'ye kadar  işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılacak.

30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör, cinsel saldırı  ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar  hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren  hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.

Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle  hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin  cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık  kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında  infaz edilecek.

30 Mart 2020'ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını  dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar  kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan  hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs  2020'ye kadar izinli sayılacak. Bu süre, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının  önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez  uzatılabilecek.

Terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, yapılan infaz sistemi  değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli  bazı hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık  ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanınacak.

ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin  mevcut uygulamanın kapsamı genişletilecek. Bu usuldeki 6 aylık sınır, kasıtlı  suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından  ise 3 yıla çıkarılacak.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı  artırılacak. Çocuklar da bu usule dahil edilecek.

Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitiren  erkek hükümlüler için 1 yıl, 70 yaşını bitiren hükümlüler için 2 yıl, 75 yaşını  bitiren hükümlüler için de 4 yıl olarak belirlenecek.

Özel infaz usulleri bazı suçlar bakımından uygulanamayacak. 5 yıl veya  daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu  raporuna bağlı cezalarını konutlarında infaz edebilecek.

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına  mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecek. Diğer  yandan hamile kadınların cezası 1,5 yıl ertelenebilecek.

HÜKÜMLÜLERİN İYİ HALLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve  6 ayda bir yapılacak. Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine  (iyi halin belirlenmesine) ilişkin esaslar yeniden belirlenecek ve hükümlülerin  iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması sağlanacak. Hükümlüler,  ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir  değerlendirmeye tabi tutulacak.

10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli  suçlardan mahkum olanların; açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli  serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine  ilişkin değerlendirmeleri, Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş  bir kurul yapacak ve karar verecek. Bu kurula, cezaevi izleme kurulu üyesi ile  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de  katılacak.

İyi hallilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2021'den itibaren  uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenerek önemli  suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilecek.

İNFAZ HİZMETLERİ

Yapılan diğer düzenlemelerle infaz hizmetleri daha da iyileştirilecek.  Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının  infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılacak.

Ayrıca hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık ya da  malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınacak.

Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı genişletilecek.  Bu kapsamda kardeşiyle de görüşmesine imkan sağlanacak.

Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletilecek. Çocuk ve 65  yaşını tamamlayan hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler  bakımından, belirli zaman dilimi dışında da hediye alabilme imkanı sağlanacak.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin  hakkı 7 güne çıkarılacak.

Hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz  kurumlarında iyi halli geçirmesi gereken süre kısaltılacak.

Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla  verilen mazeret izin hakkı, 1 defadan 2'ye çıkarılacak.

Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık  halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan  tanınacak.

Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin  hükümlerin tutuklular bakımından da uygulanabilmesine imkan sağlanacak.

Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu  kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilmelerine  imkan tanınacak. Bu durum, hükümlünün çalıştığı süre daha erken denetimli  serbestliğe ayrılmasını sağlayacak.

Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici  olarak cezaevi dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem  ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkan  tanınacak.

Hükümlü ve tutukluların cezaevinin güvenlik ve düzenini ihlal eden  bazı fiilleri disiplin yaptırımı altına alınacak.

Hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden  yararlanabilecek.

Elektronik cihazla takip edilebilecek şüpheli, sanık ve hükümlülerin,  rızaları alınmak koşuluyla kendilerine ait cihazlar üzerinden de takip  edilebilmelerine imkan sağlanacak.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü altında  bulunan muhtaç durumdaki hükümlüler, bu yükümlülüğü yerine getirirken mutat  vasıta ile yaptıkları yol giderleri ve iaşe giderleri, çalıştırıldıkları kurum  bütçesinden karşılanacak.

UZMANLAŞMIŞ HAKİMLER

Cezaların infazı sürecinde tüm kararların uzmanlaşmış hakimler  tarafından verilmesi sağlanacak.

İnfaz hakimliği kurumunun kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmaları  sağlanacak ve infaza ilişkin tüm kararlar bu hakimlikler tarafından verilecek.

Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı infaz  hakimliğine şikayet başvurusunda bulunulabilmesine imkan tanınacak.

İnfaz hakimlerine verilen yeni görevlere ilişkin hükümler, 1 Eylül  2020'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu tarihe kadar ceza mahkemelerinin  mevcut görev ve yetkileri aynen devam edecek.

SUÇLARLA ETKİN MÜCADELE

Bazı suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla cezaları  artırılacak.

Bu kapsamda yaralama suçunun canavarca his saikiyle, örneğin kezzap  atmak suretiyle işlenmesi hali nitelikli haller arasına alınacak ve suçun bu  suretle işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılacak.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tefecilik  suçlarının cezaları artırılacak.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni  sayılacak

Diğer kanunlarda yapılan düzenlemelerle bazı sorunlar giderilecek.

Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrole ilişkin bazı tedbirlerin  takibine ilişkin şekli görevler, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri  arasından çıkarılacak.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni kabul  edilecek ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin "hafif" veya "pek hafif" olması  halinde cezadan oransal indirim yapılacak.

Kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık  konusu malın değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezada  belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.