Adalet Bakanlığı 40 öğretmen alıyor! İşte başvuru şartları!

10 Ocak 2021 Pazar - 11:00 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 11:00

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarınasözlü sınav ile 35’i Erkek ve 5’i Kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak. Peki, Ceza ve Tevkifevleri öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı öğretmen alımı başvuru şartları!


Adalet Bakanlığı kadrolu 40 öğretmen alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına , 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu
ceza infaz kurumları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak. 
 
CEZA VE TEVKİFEVLERİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular 18 Ocak 2021- 29 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.  Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 
 
Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. 
 
ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 
 
a) Adaylarda aranacak şartlar;
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
 
-Türk Vatandaşı olmak,
 
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 
-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 
-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf
öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
 
b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;
 
-Diploma,
-Transkript,
-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),
- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)
 
SÖZLÜ SINAV:
 
-Sözlü sınav, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (35 erkek) kadro sayısının 3 katı (105), (5 kadın) kadro sayısının 3 katı (15) öğretmen adayı çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 
Sözlü sınav;
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
 
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.