Acillere çekidüzen

05 Şubat 2018 Pazartesi - 2:30 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 2:30

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğe göre artık acil servise başvuran hasta 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı sağlanacak. Acildeki tüm hizmetler ücretsiz olacak


"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre uygulamaya geçecek bazı düzenlemeler şöyle:

Yeşil Kartlı hastalar belediye hastanelerine sevksiz gidebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine er/erbaşların askerlik hizmetine başlamadan önceki döneme ait katılım payı borçlarının askerlik hizmetleri tamamlanıncaya kadar ertelenecek.

Trafik kazasında olduğu gibi iş kazası hallerinde de diş tedavilerinde, hareketli ve sabit diş protezlerinin 4 yıl olan yenilenme süresi dikkate alınmayacak.

Ev hemodiyalizi tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu için diyaliz merkezlerinde yapılan hemodiyaliz tedavilerinde olduğu gibi tek hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporu yeterli olabilecek.

Obezite ameliyatları

Vücut kitle endeksi 40 kg/m2’nin üzerindeki kişilerin yanı sıra vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme kapsamına alınacak.

İlerleyici nörolojik bir hastalığı olan, yürüme güçlüğüne ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskine yol açan “ataksi telenjektazi” tanılı hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmayacak.

Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esas olacak. Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek.

Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamayacak.

Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunluluğu devam edecek.

35 ilaç daha ‘geri ödeme’de

İlaç Geri Ödeme Komisyonu’nca 21 Eylül 2017’de yapılan toplantıda 94 adet başvuruyla ilgili nihai karara varıldı. Düzenleme ile 35 adet ilaç yeni bir SUT düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edildi. Listeye konulacak 3 ilacın ikisinin daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye’de ruhsatı alınmış ilaçlar olduğu öğrenildi. Bunlardan biri “interstisyel sistit” tedavisinde, diğeri “hodgkin lenfoma” ve “anaplastik büyük hücreli lenfoma” tedavisinde, diğeri “akciğer kanseri” tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar Kurumla sözleşmeli eczanelerden vatandaşın erişimine sunuldu. Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri tedavilerinde kullanılmak üzere 3 adet ilacın yurt dışından tedarik edilmesine karar verildi.

ETİKETLER