7.5 milyar dolarlık mevduat sigortası

14 Nisan 2018 Cumartesi - 2:30 | Son Güncelleme : 14 04 2018 - 2:30

Bankada hesabı olanların merak ettiği rakamı TMSF Başkanı Gülal açıkladı. Mevduat sigortası rezervinin 7.5 milyar $’a ulaştığını, toplam mevduatın yüzde 7.6’sına denk geldiğini belirtti


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fon’un, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla icra ettiği mevduat sigortacılığı faaliyetleri (sigorta primleri, zaman aşımı gelirleri, idari para cezaları gibi kalemler) kapsamında, 2017 sonu itibarıyla 7 milyar 498 milyon dolar mevduat sigortacılığı rezervine ulaştığını bildirdi.

26 banka devredildi

Gülal, söz konusu rezerv tutarının, sigorta kapsamındaki toplam mevduat ve katılım fonunun yüzde 7.6’sına karşılık geldiğini ve uluslararası standartların üstünde çok güçlü bir seviyeye tekabül ettiğini belirterek, “Ancak global krizlerin ve jeopolitik risklerin ülke ekonomimizi sık sık tehdit ettiği bir dönemde olduğumuz dikkate alındığında, kamunun muhtemel riskini azaltmak ve mevduat sigorta sisteminin finansal gücünü yansıtmak adına büyük önem arz eden mevduat sigortacılığı rezervinin daha da artırılması gerektiği düşünülmektedir” dedi.

Bugüne kadar TMSF’ye, 25 adedi 2004 yılından önce olmak üzere toplam 26 banka devredildiğini hatırlatan Gülal, TMSF’nin, bu bankaların etkin, süratli ve kamuya en az maliyet yükleyecek şekilde çözümlenmesine yönelik çalışmalar yürüterek batık bankaların sistemden güveni zedelemeden çıkarılmasını, yaşatılması mümkün bankaların sisteme yeniden kazandırılmasını sağladığını vurguladı.

23 milyar $ tahsilat

TMSF’ye devrolan söz konusu bankaların oluşturduğu kamu maliyetinin geri kazanım çalışmaları kapsamında, 2017 sonu itibarıyla 22 milyar 971 milyon dolar kümülatif tahsilat tutarına ulaşıldığını belirten Gülal, söz konusu tahsilat içerisinden Hazine Müsteşarlığı’na 12 milyar 353 milyon dolar borç ödemesi, Merkez Bankası’na 1 milyar 418 milyon dolar avans geri ödemesi gerçekleştirildiğini, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına yaklaşık 5 milyar 577 milyon dolar ve diğer kurum/kuruluşlara da 1 milyar 895 milyon dolar kaynak aktarıldığını bildirdi..

985 şirket, 50 bin çalışan devraldı

Muhiddin Gülal, Mart 2018 itibarıyla Türkiye’nin 44 ilinden toplam 985 şirkette/ticari işletmede TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığını, ayrıca, 142 şirketin yüzde 50’nin altındaki hisseleri ile 125 gerçek kişinin mal varlıklarına da TMSF’nin kayyum olarak atandığını bildirdi. Söz konusu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 49.4 milyar TL, toplam cirolarının 24.6 milyar TL ve toplam öz kaynaklarının 19.7 milyar TL olduğunu belirten Gülal, bu şirketlerde yaklaşık 50 bin 192 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Gülal, kayyumluk çalışmalarının yanı sıra OHAL sürecinde kapatılan 149 adet medya ve basın kuruluşunun varlığının Maliye Bakanlığı tarafından satış amaçlı olarak TMSF’ye devredildiğini, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

ETİKETLER