43 gün işe gitmediği için ihraç edildi ama...

18 Nisan 2019 Perşembe - 12:05 | Son Güncelleme : 18 04 2019 - 12:30

Kadastro Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak çalışan memur 43 gün işe gelmediği için işten atıldı. Danıştay, bilgisayar işletmeninin sadece hastalığı dolayısıyla işe gitmediğine kanaat getirdi ve oy çokluğuyla, kararı bozdu.


Milyonlarca memuru ilgilendiren karar Danıştay'dan geldi. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan memur hakkında işe devamsızlık yaptığı iddiası ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda 13 Nisan 2015 'den 14 Temmuz'a kadar, almış olduğu istirahat raporlarındaki istirahat süresi, hafta sonu ve bayram tatilleri düşüldüğünde toplam 43 gün herhangi bir mazeret bildirmeden göreve gitmediğinden memurluktan çıkarma cezası verildi.
Bunun üzerine idare mahkemesine dava açtı. Mahkeme kurumu haklı buldu. Bunun üzerine memur karara itiraz etti. 
Danıştay kararında; Davacının Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen durum bildirir raporda özetlendi. Raporda "Hastanın tanısının bipolar duygulanım bozuluk olduğu tıbbi kanaatine varıldığını ve davacının suç işleme kastı olmadığı, tamamen hastalığın etkisiyle işlediği ve bu sebeple suçun unsurlarının oluşmadığı,davacının izin dilekçesini verdiğini ve idarenin yasal iznini kullanma talebine hiçbir cevap vermediğini belirtmesine rağmen idare tarafından bu iddianın karşılanmadığı ve aksinin ileri sürülmediği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını" belirtildi. 
 
Söz konusu karar ile ruhsal ve sinirsel hastalığı nedeni ile raporu olan, raporu kurumuna sunamamış olsa dahi, hastalığı etkisiyle görevine devam edemeyen devlet memurunun görevine son verilemeyeceği ve bu durumun bir mazeret olarak kabul edilmesi gerektiğine, sadece göreve gelmeme (mazereti kuruma bildirmeme) fiili ile işlem tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu tespit edildi.