22 Kasım Diş Hekimleri Günü ne zamandan beri kutlanıyor, nasıl başladı?

22 Kasım 2019 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 22 11 2019 - 11:19

22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlanıyor. Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan diş hekimlerinin bugünü merak edenler konuyu araştırmaya başladı. Peki, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ne zamandan beri kutlanıyor, nasıl başladı? Dişçiliğin tarihi ne zamana dayanıyor. Diş hekimleri günü mesajları nelerdir? İşte detaylar...


22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlanıyor. Ağız ve diş sağlığımızdan sorumlu olan dişçilerin bugünü araştırılmaya başlandı. Peki, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ne zamandan beri kutlanıyor, nasıl başladı? Ağız ve diş sağlığından sorumlu olan dişçilerin gününü kutlamak için kutlama mesajları nelerdir? 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ne zamandan beri kutlanıyor, nasıl başladı? Detaylar haberimizde…

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLADI? 

Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında ise fiilen eğitime başlamıştır.

İlk mezunlarının 43 kişiydi, 1926 yılına gelindiğinde mezun sayısı 84 kişiye ulaştı. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başladı.

Türk Diş Hekimliği’nin ilk mesleki örgütü 1912’de kuruldu. 1922’de“Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti” olarak kurulan, 1925’de “Türk Diş Tabipleri Cemiyeti” adını alan meslek birliğin ilk periyodik yayını ise, “Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası”dır.

 “Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer alması 1953 yılına denk gelmektedir. 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur.

22 Kasım 1908, Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde ''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarih olduğu için bugün Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Dişçi Mektebi Eğitime ise 1909 tarihinde başlamıştır. Modern diş hekimliğine geçişi ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı. Bu tarihten sonra daha çok mezun vermeye başladı.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI

"Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin “22 Kasım Diş Hekimleri Günü”nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.”

"Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum"

DİŞÇİLİĞİN TARİHİ

Diş hekimliği tarihi; diş hekimliğinin tarihsel gelişimini incelemektedir. Diş hekimliği tarihi ile ilgili en eski kayıtlara Mısır'da rastlanmaktadır. İmhotep bilinen ilk hekimdir. MÖ 2700 yıllarında Mısır’da yaşadığı kabul edilmektedir. İmhotep’in yaşadığı dönemde Mısır’da hekimler göz hekimi, barsak hekimi, diş hekimi… gibi branşlara ayrılmışlardır.

Bilinen ilk diş hekimi Hesi-Re yalnızca diş hekimi değil aynı zamanda Krallığın Bekçisi gibi 13 resmi unvana sahip oldukça yetkin bir hekimdi.

Mısırlılar pek çok konuda olan gözlem ve deney merakını diş hekimliğinde de göstermişlerdi. Apse drenajı yapmışlar, çağdaş diş hekimliğinde köprü olarak ifade ettiğimiz uygulamanın ilk deneyicileri olmuşlardı. Hatta Ebers Tıp Papirüsü içindeki bilgiler göstermektedir ki ağız ve çenenin cerrahisi ile ilgilenmişler, “sabah kahvaltısında ağız temizliği yapılmalıdır, ağız temizliği diş temizliği demektir.” gibi ifadeler kullanmışlardır.

Diş hekimliği Mısır’lıların ilgisini çektiği kadar Mezopotamya uygarlıklarının da ilgisini çekmekteydi. Ancak Hammurabi yasaları dolayısı ile Mezopotamya’da gerek diş gerek tıp branşlarının cerrahisi çok fazla gelişmemiştir. Çünkü Hammurabi yasaları hekimlere yasal sorumluluk koyan tarihin ilk yasalarıdır.

Hammurabi yasaları'nda diş hekimliği ile ilgili konulara 2 madde ile değinilmiştir.

Yasa 200: Eğer bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir.

Yasa 201: Eğer bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse 166 gr. gümüş öder

Aynı yıllarda Çinliler dünya tarihinin bilinen en eski tıp eseri olan Nei-Ching’i yazmışlardır. Çinliler ağız hastalıklarını; iltihapsal hastalıklar, yumuşak doku hastalıkları, diş çürükleri olmak üzere 3’e ayırmaktalardı. Çinliler diş hekimliğine katkılarını sadece bu eserle yapmamış yüzyıllar sonra 15.yüzyılda çağdaş anlamdaki ilk diş fırçasını yapan ulus olarak diş hekimliği tarihine geçmişlerdir. Amalgamla dişlerin doldurulması fikri de Çinlilere aittir.

Amerika kıtasında yer alan topraklar üzerinde hüküm sürmüş olan İnkalar, Aztekler ve Mayalar daha çok doğaüstü güçlerle diş tedavisi yapmaya çalışmışlardır. Savaşçı bir toplum olan Aztekler, saç telini kullanarak şimdiki cerrahi dikişlere benzeyen dikişler atmışlardır. Bu eski uygarlıkların önemli yönleriden biri de ağız sağlıklarına verdikleri özel önem vermişlerdir.

MÖ 2000 yıllarına gelindiğinde ise Hipokrat’la beraber Yunanistan’da bu yıllarda Cos adasında ilk tıp okulunun açılması ile çağdaş tıbbın temelleri atılmıştır. Yunanistan’daki gelişmeler Romalıları, Etrüskleri ve İtalyanları etkilemiştir.

MS 7. ve 15. yüzyıllar arasında diş hekimliğindeki en büyük gelişmeler Müslüman ülkelerde olmuştur. İslamiyetin temizlik ve ağız sağlığına verdiği önemin bu bilimin gelişmesindeki en önemli etken olarak görülmektedir.Müslümanlar'ın günde dişlerini en az bir kere misvak ile fırçalamak zorunlulukları vardı ve ağız bakımına önem verdiği halde ağız kokusu gitmeyen kişinin eşi bunu sebep göstererek boşanabilmekteydi. Tabari, Razi, Ali bin Abbas, Zehravi, İbn-i Sina, Abdüllatif, Hekim Ahmedi, Akşemsettin, Sabuncuoğlu gibi Türk ve İranlı Müslüman hekimler tıbbın ve diş hekimliğinin gelişmesine bu dönemde büyük katkı sağlamışlardır.

16. yüzyılda İtalyan düşünür, matematikçi, kâşif, anatomist Leonardo da Vinci’nin buluşları ve kan dolaşımının bulunması ile beraber Avrupalılar tıbbın tüm branşlarında hızla gelişme göstermişlerdir. 18.yüzyıldan sonra Birleşik Devletlerde yapılan çalışmaların da etkisi ile diş hekimliği branşlaşmaya başlamış ve 20. yüzyıl başında tamamen branşlara ayrılmış bir bilim dalı olmuştur.

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde belgesiz diş hekimliğinin yapılması yasaklanmıştır. 18 Kasım 1908’de tıp fakültesinin açılmasının ardından 22 Kasım 1908’de diş hekimliği fakültesinin de açılması kararı alınmıştır. İlk dekan Cemil TOPUZLU yönetiminde bir kadro oluşturulmuş ve 1500 lira ile Darülfünun Osmanlı Tıp Fakültesi Dişçi Mektebi kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul Üniversitesi kurulduğunda da bu okul tıp fakültesinden ayrılmış ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adını almıştır. Ardından da 22 Kasım'ın içinde bulunduğu hafta Toplum Ağız Diş Sağlığı haftası olarak kutlanmasına karar verilmiştir.