180 kişiye AB ülkelerinde burslu staj veya araştırma imkanı

03 Ocak 2018 Çarşamba - 10:58 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 11:02

Jean Monnet Burs Programı dahilinde 180 kişi, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans eğitimi alma ya da araştırma yapma şansı kazanacak. 25 Aralık 2017'de başlayan başvurular için son gün 23 Şubat 2018.


Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil),

Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil),

Üniversitelerin akademik veya idari personeli,

Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 23 Şubat 2018 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Sn. M. Selim USLU (Başkan)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok

İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara / Türkiye

Kaynak ve Detay