1000 yıllık göç bitiyor!

Gülümhan GÜLTEN / VATAN |  03 Aralık 2012 Pazartesi - 9:55 | Son Güncelleme : 03 12 2012 - 9:55

Torba Taslak'tan Sarıkeçililere müjde çıktı


Anadolu’da binlerce yıllık yörüklerin son temsilcisi Sarıkeçililer, nihayet yerleşik düzene geçiyor

Yeni Torba Taslak’tan Sarıkeçililere müjde çıktı. Taslağa göre, yörüklere Hatay ile Konya ve Karaman illerinde taşınmaz verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve getirdiği imar düzenlemeleriyle tartışma yaratan yeni Torba Taslak’tan, binlerce yıllık göçebe yörüklerin son temsilcileri Sarıkeçililer’e sürpriz bir haber çıktı. Anadolu’nun son göçebe topluluğu Sarıkeçililer, yıllardır bekledikleri yerleşik düzene nihayet geçebilecekler. Arazi ve ev tahsisi konusunda çalışmaların sonuçlanmaması nedeniyle yıllardır yaz ve kış mevsimlerindeki göçleri süren Sarıkeçililer, Torba Taslağın yasalaşması halinde yerleşik yaşayacakları ev ve arsalarına kavuşacaklar. Torba Taslak, Hatay ile Konya ve Karaman illerinde göçebe oldukları gerekçesiyle hak sahibi kabul edilen ve kendilerine taşınmaz verilen ancak sonra bundan vazgeçilen göçebe yörük Sarıkeçililer’e, bu taşınmazların teslim edilmesini düzenliyor. Düzenleme yasalaşırsa, son yörükler de yerleşik yaşama geçmiş olacaklar.

Develerine ve atlarına taşıyabilecekleri eşyaları yükledikten sonra göçe başlayan Sarıkeçili Yörükleri, kendileri için başlatılan yerleşik düzene geçme çalışmalarını umutla bekliyordu. Halen Akdeniz Bölgesi’nde 200 Sarıkeçili ailesi bulunduğu belirtiliyor.

Sarıkeçililer’in yıllardır beklediği haber, Torba Taslağın 47. maddesiyle İskan Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici maddeyle geldi. Bu maddede “İskan Kanunu hükümlerine göre göçebe oldukları gerekçesiyle 29 Eylül 2006 tarihinden önce Hatay ili sınırları içerisinde iskan edilmek maksadıyla hak sahibi kabul edilerek kendilerine taşınmaz verilen ancak sonradan hak sahiplikleri iptal edilen kişilerden...” denilerek bu taşınmazların kendilerine verileceği düzenlendi. Bu kapsamda o tarihte ödedikleri bedelin, geçen süre de dikkate alınarak yürütülecek faizlerden sonra bu günkü bedele sayılacağı belirlendi. Ancak bu bedelin bugünkü değerden yüksek çıkması halinde kişilere ödeme yapılmayacağı da vurgulandı.

Yörüklere özel hüküm

Bir başka geçici maddeyle de, “İskan Kanunu’na göre Sarıkeçili Göçebe Grubu’na mensup göçebe oldukları gerekçesiyle ve tarım dışı olarak Karaman ilinde iskan edilip, kendilerine taşınmaz mal verilen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan doğup göçebelik ile ilgili şartları haiz olanlardan, 12 Ocak 2009 tarihinde yapılan iskan ile ilgili diğer şartları taşımaları ve bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde müracaat etmeleri halinde hak sahibi olarak kabul edilirler” denildi.

Sarıkeçililer kimdir?

Sarıkeçililer, kıl çadırda yatıp kalkan, hayvancılıkla geçinen, atları, eşekleri, develeri ve davar sürüleriyle, yazın yaylaya, kışın sahile yaya olarak giden, konargöçer yörüklerdir.