1 milyon öğrenci bekliyordu… Açıklandı

AA |  26 Haziran 2018 Salı - 23:25 | Son Güncelleme : 27 06 2018 - 1:25

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.


Kılavuza göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet  adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi  ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka  ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
 
Özel liselere kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan  okulların kayıtları 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında tamamlanacak. 2 Temmuz'da  tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek.
 
Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında  alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.
 
6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta  üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de  yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.
 
Merkezi yerleştirme
 
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal  bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu  liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav  puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
 
Yerel yerleştirme
 
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere  göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri,  öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları,  devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
 
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve  ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan  kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.
 
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki,  görsel sanatlar vespor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip  liselerine yerleştirme iş ve işlemleriile öğrencilerin okullara kayıtları 13  Temmuz saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.
 
Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel  yerleştirme ileöğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları  halinde, ikamet adresleridikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve  nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
 
Okul tercihi zorunlu olacak
 
Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm  öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda  olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması  durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu  okullar tercih ekranı açılmayacak.
 
Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme  ve  pansiyonlu  okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen  öğrencilerin ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar  olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak.
 
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar  ekranından tercihte bulunacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu  kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek.
 
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve  Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek.  Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas  dördüncü nakil başvuru  dönemindemesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.
 
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak  kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci  alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih  ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde  bulunabilecek.
 
Kayıt alanları renklerle ayrıldı
 
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre  gruplandırıldı.
 
Buna göre yeşil renk, öğrencilerin ikamet adresinin bulunduğu "kayıt  alanı"nda yer alan okulları; mavi renk, öğrencilerin ikamet adresine göre komşu  kayıt alanında yer alanlar okulları; kırmızı renk ise öğrencilerin ikamet  adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il  içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları  belirtecek.
 
Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulundukları kayıt alanından okul  tercih etmeleridurumunda, aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanı"ndaki  öğrencilerden; komşu kayıtalanındaki öğrenciler de "diğer" kayıt  alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak.
 
Kayıt alanında bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az  okuyanlara göre daha avantajlı olacak
 
Yerel yerleştirmede öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam  durumları yerleştirmede değerlendirilecek.
 
Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre;  5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün  devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı  olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacak. Yerel  yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle  yerleştirilecek.
 
Nakil başvurularının alınması
 
Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile  öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar  için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi  yapılabilecek.
 
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk  yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih  dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu  bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas  nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç  okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu  lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki  okul seçilebilecek.
 
Eşitlik halinde ne olacak?
 
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde  sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı  küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP)  üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih  önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
 
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile  öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul  tercihleri dikkate alınmayacak.
 
Tercih danışmanlığı komisyonları oluşturulacak
 
MEB, 2-13 Temmuz'da oluşturulacak tercih danışmanlığı komisyonları  aracılığıyla talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek.
 
Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine  yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.
 
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık  liseler ile yeteneksınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem  tarafından otomatik olarak yapılacak.
 
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet  adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil  bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

ETİKETLER