‘Yoksul numarası’ yapan velilerin teşvikleri kesildi

19 Mayıs 2017 Cuma - 2:30 | Son Güncelleme : 19 05 2017 - 2:30

Haksız teşvik verilen öğrencilerin destek ödemeleri MEB tarafından kesildi. Özel okul teşviği olarak yapılan haksız ödemeler, gecikme zammı ile birlikte velilerden tahsil edilecek


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), maarif müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince çeşitli illerde yapılan denetimlerde, bazı velilerin ve özel okulların gerçek dışı beyanlarla haksız eğitim ile öğretim desteği ödemelerine sebebiyet verdikleri belirlendi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sayıştay denetçileri ve maarif müfettişleri tarafından çeşitli illerde yapılan denetimlerde, bazı velilerin ve özel okulların gerçek dışı beyanlarla haksız eğitim ile öğretim desteğinden faydalandığı tespit edildi. Gerçeğe aykırı gelir beyan eden veliler, bu beyanları sisteme eksik ve yanlış giren veya başarı belgesi ibraz etmediği halde öğrencilere ilave puan veren özel okul yetkilileri hakkında cezai işlem uygulandı. Haksız teşvik verilen öğrencilerin destek ödemeleri Bakanlık tarafından kesildi.

Gecikme zammıyla

Bakanlık tarafından özel okul teşviği olarak yapılan ödemeler, bunun gerçekleştirildiği tarihten itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte velilerden tahsil edilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan tarafın özel okul olması ve aynı fiilin tekrar edilmesi halinde kanun gereği okulun kurum açma izninin Bakanlıkça iptali söz konusu olacak. 2017-2018 öğretim yılı için ağustos ayında gerçekleşecek eğitim ve öğretim desteği müracaatları konusunda da velilerin ve özel okul yetkililerinin duyarlı davranmamaları halinde mağdur olacaklarını ifade eden Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki süreçte destek ödemelerini daha sıkı denetime tabi tutacak. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında, özel okullarda öğrenim gören 313 bin 378 öğrenci adına MEB tarafından destek ödemesi yapılıyor.