"Model fabrika" sayısı 14'e çıkacak

AA |  09 Temmuz 2019 Salı - 17:14 | Son Güncelleme : 09 07 2019 - 17:14

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi (model fabrika) sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor.


TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma  Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, rekabetçi üretim ve verimlilik  konusunda sanayide dijital dönüşüm yatay politika alanları arasında yer aldı.  Dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla öncelikli sektörlerde üretkenliğin ve  rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.  Bu kapsamda, imalat sanayisinin dijital dönüşümüne yönelik iş birliği  ve bilgi paylaşımını güçlendirecek arayüzlerin ve standartların oluşturulması ve  farkındalığın artırılması sağlanacak. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak. Uluslararası  standartların yaygınlaştırılmasına yönelik, Dijital Dönüşüm Sözlüğü hazırlanacak.
 
  "İyi uygulamalar" portalda yer alacak
 
 İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik teknoloji çözümleri, iyi  uygulamalar, kullanım senaryoları, eğitim materyalleri, standartlar gibi bilgi ve  araçlara erişim sağlanmasına imkan tanıyacak dijital dönüşüm örnek uygulama  kütüphanesini de içeren bir portal oluşturulacak. Öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm  ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi,  iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi  amacıyla "Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme  Destek Programı" uygulanacak.  Dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri  sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle  kullanıcıları bir araya getirecek yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri,  organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri de oluşturulacak.Plan dönemi sonuna kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı  14'e yükseltilecek.
 
Dijital dönüşümde danışman havuzu oluşturulacak
 
Başta KOBİ'ler olmak üzere, işletme özelinde dijital dönüşüm yol  haritalarının hazırlanmasını sağlamak amacıyla dijital dönüşüm alanında yetkin ve  akredite edilmiş danışman havuzu oluşturulacak.Sanayi işletmelerinin siber güvenlik konusunda farkındalık ve  yetkinlikleri artırılacak, fabrika ve tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik  önlemleri alınacak, firmaların uçtan uca siber güvenliği  periyodik test  edilecek. Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının  oluşturulması desteklenecek. 2023'te öncelikli sektörlerde endüstriyel bulut  platformu üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 10 bine yükselecek.Teknoloji tedarikçileri, endüstriyel bulut platformu üzerinde  sunulabilecek yapay zeka, ileri veri analitiği, simülasyon ve optimizasyon, ürün  yaşam döngüsü, üretim yönetim sistemleri gibi uygulama ve hizmetlerin  geliştirilmesini sağlayacak şekilde teşvik edilecek, firmaların bu platformu  kullanımı dijital dönüşüme yönelik destekler vasıtasıyla özendirilecek.  Plan dönemi sonunda öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin  yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri  dijitalleşme proje sayısının 20 bine ulaştırılması hedefleniyor.
 

ETİKETLER