Sözleşmeli personelin hizmete dönüşü nasıl olur?

20 Mayıs 2019 Pazartesi - 11:03 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 11:03

İşten ayrılan sözleşmeli personelin kimi hallerde işe geri dönüş hakkı saklı tutulmaktadır. Bu personel istediği takdirde ayrıldığı kuruma geri alınabilir. Bazı personel için 1 yıl sınırı varken bazıları için ise 1 yıl şartı aranmaz. İşte sözleşmeli personelin işe geri dönüşü işe ilgili detaylar…


Kamuda çalışan sözleşmeli personeller, hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine müteakip kendi istekleri ile hizmete geri alınma şansına sahipler. Peki sözleşmeli personelin hizmete geri dönmesi hangi şartlarda mümkündür, kimler hizmete geri dönemez, dönüş için zaman sınırı nedir? İşte detaylar…
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE NASIL GERİ DÖNEBİLİR?
 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Madde 16 Ek:1 ile Yeniden Hizmete Alınma konusu düzenlenmiştir. Buna göre; 
Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin; 
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması, 
b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. 
Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. 
 
KİMLER 1 YIL İÇİNDE HİZMETE GERİ DÖNEMEZ?
 
Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 
1 YILLIK SÜRE ŞARTI KİMLERDE ARANMAZ?
Sözleşmesini; 
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, 
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. 
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.